Tối ưu hóa xây dựng với BIM



Tại cuộc họp tháng tư của diễn đàn BIM, chúng tôi đã thảo luận về phương thức thực hiện quy trình xây dựng mô hình thông tin để tối ưu hóa thiết kế dự án. Và đến nay, tại hội nghị tháng mười tại Dallas, chúng tôi chuyển sang bàn luận về chủ đề tối ưu hóa trong xây dựng. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm các cá nhân và các nhóm liên kết có kinh nghiệm thực tế về sử dụng BIM , để có thể xây dựng nên một quy trình tối ưu nhất.

Do sự gia tăng số người tham dự hội nghị, diễn đàn BIM sẽ được thực hiện theo phương thức theo dõi và tiếp cận. Các Nhà thuyết trình tham gia sẽ phải có nội dung phù hợp với các vấn đề sau đây:

Tối ưu hóa thiết kế cho xây dựng: Làm thế nào để các nhóm sử dụng BIM tối ưu hóa xây dựng trong giai đoạn thiết kế? Thuyết trình có thể bao gồm mục tiêu giá trị thiết kế với BIM, Lập kế hoạch tiền chế tạo, hoặc sử dụng BIM cho hỗ trợ thiết kế.
Công tác hiện trường: có thể tối ưu hóa hoạt động công trường bằng BIM, bao gồm cả an toàn, kiểm soát chất lượng, hoặc hậu cần.
BIM cho đối tượng sinh viên Xây dựng: Cho dù đó là một văn phòng, trường đại học, hoặc mạng lưới y tế, xây dựng trở nên phức tạp hơn khi nó ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với người sử dụng. Làm thế nào BIM có thể tối ưu hóa và tạo điều kiện tương tác này?

Hội nghị cũng sẽ có những bài thuyết trình tập trung vào những vấn đề tổng quát, những các khía cạnh thực tế của quản lý BIM. Thuyết trình thành công sẽ bao gồm chiến lược thực tế với một trong các chủ đề sau:
Kế hoạch Thực hiện BIM
Sử dụng kỹ thuật AIA / AGC LOD
Quản lý sắp xếp thứ tự
BIM - các yêu cầu cho quá trình sản xuất
Tuyển dụng nhân sự đạt chuẩn cho BIM
Xem xét pháp lý & Hợp đồng dịch vụ liên quan đến BIM
Ý nghĩa của BIM đối với bảo hiểm