[PLUGIN] Download và cài đặt MultiScatter v1.2.0.12 cho 3ds Max 2013-2014 Win64 bit

MultiScatter là một sản phẩm mới, dựa trên công nghệ VRayScatter, được thiết kế để làm việc với V-Ray. Hỗ trợ Plugin: - - 3ds Max 2013, Windows 64 bit - 3ds Max 2014, Windows 64 bit
Link dự phòng : 

https://www.fshare.vn/file/6D32P7KZ1TTD

Pass giải nén : viet-graphics