[Plugin] Cài đặt Itoo Forest Pack Pro v4.0.2.352 cho max 2009 - 2014
Itoo Forest Pack Pro là một plugin hỗ trợ việc tạo ngoại cảnh (cây, cỏ, sỏi, đá,...) trong 3dsMAX (2008-2013) (Không hỗ trợ vray 3.0)


Pass giải nén :  viet-graphics


Update : Version 4.3.6 (Vray 3.0 max 2014 -2015)Hướng dẫn Crack :
Remove version cũ ( tốt nhất là dùng phần mềm your unintaller ),

Tìm đến thư mục C:\Program Files (x86)\Itoo Software\Forest Pack Pro\ và chạy file licpanel.exe, copy  key ( nó có dạng như ZBBTD4HM-DLS2CIVJ-E24Z6GEI-L2X3FZIU)
Tiếp đến  bật file keygen trong mục crack , paste  key  vừa copy được vào dòng đầu tiên ( HWID )
Nhấn Generate, phần mềm sẽ tự tạo 1 file mới có đuôi là *.sls
Copy file này vào thư mục : C:\ProgramData\Itoo Software\Licenses


Have fun !VIETGRAPHICS